gereedschapskist

Ervaren dagvoorzitter
Ervaren gastdocent masteropleiding geesteswetenschappen
Erkend Consulent Sociaal Panorama
Het Sociaal Panorama heeft de analyse en verandering van de innerlijke beleving van sociale systemen ten doel. Denk daarbij aan het neutraliseren van haatgevoelens, het nemen van emotionele afstand of het loslaten van overleden anderen. Ook het verminderen van de dominante invloed van mensen op elkaar behoort tot de vele mogelijkheden. Daarnaast kan je met behulp van dit model diepgewortelde sociale gedragspatronen, die persoonlijkheidskenmerken lijken, via een analyse en herstructurering van vroege familie inprentingen helpen ombuigen. In het Sociaal Panorama Model worden relaties opgevat als onbewuste cognitive constructies met universele, culturele en persoonlijke eigenschappen. Het is de imaginaire mentale ruimte om mensen heen, waarin ze hun model van de sociale werkelijkheid scheppen: Mensen leven in een imaginair landschap van sociale constructen: een sociaal panorama. Ruimtelijke interventies zijn een van de basiskenmerken van het werken met het Sociaal Panorama.
The Art of Succes in business and health (Robert Dilts) bij IEP. Technieken en werkvormen om passie en twijfels op te sporen om ergens helemaal voor te kunnen gaan.
Non Verbal Leak: spanningsignalen onderscheiden aan de hand van lichamelijke kenmerken. Voor een opmerkzaam coach een goede tool om het op te merken als iemand ergens door geraakt wordt, maar dat voor zichzelf onmiddellijk verbergt. Daarnaast kan het waardevol zijn wanneer iemand impulsen wil leren beheersen.
Master Practitioner Neuro Linguïstisch Programmeren bij IEP Nijmegen (gecertificeerd)
Train de trainer bij IEP, begeleider opleiding practitioner. Met deze opleidingen en oefening leerde ik mijzelf kennen en verbeteren, ik gun anderen dat ook. Wij nemen te vaak aan dat gewoontes onveranderlijk zijn.
Profiler Dynamic Colour Drives (gecertificeerd)
Deze methodiek onderscheidt zich door brede toegankelijkheid, universele toepassingsmogelijkheden, hoge kalibratiegraad en de daarop gebaseerde opleidingsmodules. Hieronder vallen psychometrische testen, analytische modellen, Als filosofie voor onze methodiek gebruiken wij het gevalideerde gedachtegoed van de Amerikaanse psycholoog C. Graves en ook de door ons ontwikkelde koppelingen tussen wiskundig onderlegde modellen en psychoanalytische inzichten.
Oplossingsgericht Coachen NOAM (gecertificeerd)
De oplossingsgerichte methode van coachen is gebaseerd op wat wel goed gaat, om daar door de client zijn eigen (en daarmee aanvaardbare) oplossing te laten vinden. In deze training leered ik geen oplossing aan te reiken, maar de client te gidsen bij zijn eigen zoektocht. Voor clienten betekent dit grote effectiviteit, maar vooral innerlijke overtuiging bij de gevonden oplossing die tot gewenst gedrag leidt.
Systeemdynamiek in organisaties bij Bert Hellinger Instituut (gecertificeerd).
Hierin worden organisatiecoaches opgeleid die bij hun begeleiding van teams en organisaties kijken naar en werken met de dynamiek van het systeem waar men deel van uitmaakt. Er wordt gewerkt met een waarnemingsmethode die zich richt op wat zich tussen mensen afspeelt om zodoende dieperliggende (onbewuste) patronen zichtbaar en ‘werkbaar’ te maken. Managers en hun medewerkers gaan letterlijk met andere ogen kijken naar hun organisatie: er ontstaat ruimte voor meer samenwerking en er wordt (weer) leiderschap getoond. Deze manier van kijken geeft vaak lucht bij ingewikkelde organisatieprocessen of wijzigingen, niet zelden met verbazingwekkende resultaten.
SYST training Matthias Varga von Kibéd. Matthias is professor logica en filosofie op de universiteit van Munchen. Hij is actief met wetenschappelijk onderzoek en praktijkconsultancy met systemisch werk.
Mediatoropleiding bij de Limetree (gecertificeerd).
Het doet mij pijn als ik kansrijke zaken zie sneuvelen door misverstanden. In verbinding kan veel worden rechtgezet. Al mediator leerde ik die verbinding te herstellen. Ik heb meerdere echtscheidingen als mediator begeleid. Ook zakelijke samenwerkingsverbanden heb ik helpen scheppen en soms ook beëindigen.
Assurantie-diploma’s (en permanente educatie).
Bij coaching heb je dit niet vaak nodig. Het is wel reuzehandig bij de training Duurzaam Adviseren voor financieel adviseurs. Ook bij klantreisprojecten waar het bedrijf zichzelf door ogen van de klant bekijkt, is het fijn om de wettelijke kaders te kennen, waarbinnen een financieel bedrijf zich beweegt.