successor programma

Een nieuwe leider

Een onderneming krijgt het karakter van zijn leider. Ook een familiebedrijf. Dat betekent dat opvolging veel in houdt voor de cultuur in het bedrijf. De nieuwe generatie is vaak hoger opgeleid dan ...

Lees verder

Programma

Het successorprogramma kent 4 belangrijke onderdelen. Selecteren opvolger, harmonie in de familie over de opvolging, perspectief van het bedrijf na vertrek van de huidige leider en profilering van de ...

Lees verder

Successor aan zet

Maak verbinding tussen nieuw en oud. Daar help ik je bij. Het is zover. Je hebt een overeenkomst. De nieuwe situatie treedt aan.  Maar op de zaak weet nog niet iedereen precies hoe het nu verder gaa...

Lees verder
Opvolging in familiebedrijven verloopt succesvol als er harmonie is binnen het bedrijf èn binnen de familie. Het gaat over juridische zaken, kunde en geld, maar vooral over mensen!

we bedoelen het allemaal goed, maar …

Eén van de kinderen heeft vader net opgevolgd.
Sinds de overname
• Loopt de communicatie binnen het bedrijf niet meer zo soepel.
• Duurt het nemen van beslissingen te lang.
• Is het eenheidsgevoel binnen het bedrijf verloren gegaan.
• Medewerkers werken niet meer samen, maar werken elkaar tegen.
Hierdoor
• Heerst er onrust in het bedrijf en in familie.
• Neemt het ziekteverzuim toe.
• Blijft de winst achter.

Dat kan anders! Ook dit familiebedrijf kon juist profiteren van de overname binnen de familie door de verbinding te herstellen en de krachten te bundelen.

Hoe zou het zijn als jullie die frisse wind kunnen laten waaien met behoud van de praktische fundering van de oude garde? Als je de neuzen weer dezelfde richting in krijgt? Waardoor er weer dat eenheidsgevoel in het bedrijf ontstaat, zodat jullie onderling weer op elkaar kunnen vertrouwen? Ik help jullie graag de harmonie binnen het bedrijf en de familie te herstellen, zodat de samenwerking en de besluitvorming efficiënt verlopen en de winst aantrekt.