Programma

Het successorprogramma kent 4 belangrijke onderdelen. Selecteren opvolger, harmonie in de familie over de opvolging, perspectief van het bedrijf na vertrek van de huidige leider en profilering van de opvolger in het bedrijf.

1. Selecteren opvolger

Hier zijn meerdere mogelijkheden denkbaar:

 • De opvolger is in basis geschikt maar moet nog veel leren op het vakgebied
 • De opvolger is in basis geschikt maar moet nog veel leren op het gebied van leidinggeven
 • Er kunnen vaardigheden nodig zijn, maar ook persoonlijke groei.

Een goede opvolgingsbegeleider brengt coachingsvaardigheden mee.

2. Harmonie in de familie over de opvolging.

In de familie dient helderheid en overeenstemming te bestaan over de opvolging en de financiële consequenties daarvan.
Er zijn veel vormen van belang mogelijk:

 • In de leiding van het bedrijf zitten, deel uitmaken van de familie, deel uitmaken van de schoonfamilie, geen familie maar jarenlang de steunpilaar van het bedrijf zijn.
 • In het bedrijf werken, deel uitmaken van de familie, deel uitmaken van de schoonfamilie, geen familie maar jarenlang de steunpilaar van het bedrijf zijn.
 • Niet in het bedrijf werken, deel uitmaken van de familie, deel uitmaken van de schoonfamilie.
 • Werken in het bedrijf.
 • Klant zijn.
 • Financier zijn.

Een goede opvolgingsbegeleider kan als mediator helpen bij het opmaken van een familiestatuut .

3. Perspectief van het bedrijf na vertrek van de huidige leider.

Dit perspectief kan beïnvloed worden door:

 • Specifieke deskundigheid van de voorganger.
 • Relatiekring.
 • Kansen van het bedrijf in recente ontwikkelingen.
 • Het verwachte gedrag van de voorganger.

Een goede opvolgingsbegeleider heeft ruime ondernemerservaring en stelt de juiste vragen.

4. Profilering van de opvolger in het bedrijf

De opvolger(successor) is gereed, maar wordt nog niet als leider gezien.
Vanuit het peer-to-peer programma ondersteun ik de successor met vorming en initiatieven die in het bedrijf kunnen worden genomen.

Lees hier meer over het  programma opleiding opvolgers met collega-opvolgers